Створити безкоштовний сайт на uCoz
 
Кремінська    районна    рада
Меню
На тебе чекають вдома

https://www.facebook.com

/dorogamira/

Форма входа

Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


 
УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

 

«31»  січня  2018 рік                                                                                                                                     № 06

м. Кремінна

 

 

Про визначення відповідальних осіб

з питань доступу

до публічної інформації

 

 

         З метою забезпечення прозорості та відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування та створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації,  що знаходиться у володінні Кремінської районної ради та її виконавчого апарату, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

         1. Визначити відповідальних осіб з питань доступу до публічної інформації, якою володіє Кремінська районна рада та її виконавчий апарат, у відповідності до посадових обов’язків:

         1.1. Селіщева Н.І. - керуюча справами виконавчого апарату районної ради;

         на період відсутності - Лєпєхо І.С. – начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради.

         1.2. Загальний відділ виконавчого апарату районної ради:

         Лєпєхо І.С. – начальник відділу;

         на період відсутності – Бондар О.І. – головний спеціаліст-юрисконсульт.

         1.3. Організаційний відділ виконавчого апарату районної ради:

         Ушакова Ю.О. – начальник відділу;

         на період відсутності – Стародубцева Л.В. – головний спеціаліст.

         1.4. Відділ по управлінню майном та природними ресурсами виконавчого апарату районної ради:

         Кременчуцька О.В. – начальник відділу;

         на період відсутності – Воробйова О.Ю. – головний спеціаліст-юрисконсульт.

         1.5. Планово-фінансовий відділ виконавчого апарату районної ради:

         Кудря К.В.- начальник відділу;

         на період відсутності – Клочан М.М. – головний спеціаліст.

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної ради Руденка Б.В.

3. Розпорядження голови районної ради від 23 лютого 2016 року №06 «Про визначення осіб відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації» вважати таким, що втратило чинність.

 

ГОЛОВА  РАЙОННОЇ  РАДИ                                В.М. ПРОКОПЕНКО

 

-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     -    -    -    -    -    -

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

«31»  жовтня   2018 рік                                                                                                             № 46

м. Кремінна

 

 

Про внесення змін до розпорядження

голови районної ради від 31.01.2018р. №06

« Про визначення відповідальних осіб

з питань доступу до публічної інформації»

 

         У зв’язку з кадровими змінами у виконавчому апараті районної ради, на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» зобов’язую:

         Внести зміни до п.п. 1.2. п.1 розпорядження  голови районної ради від 31.01.2018р. №06 «Про визначення відповідальних осіб з питань доступу до публічної інформації», а саме

         викласти його у новій редакції:

                     1.2. Загальний відділ виконавчого апарату районної ради:

         Лєпєхо І.С. – начальник відділу;

         на період відсутності – Єркович М.С. – головний спеціаліст.

 

 

ГОЛОВА  РАЙОННОЇ  РАДИ                                В.М. ПРОКОПЕНКО

​​​​​​​-    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -     -    -    -    -    -    -

 

УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА РАЙОННА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

 

 

 

РІШЕННЯ

 

 

«24» травня 2012 року                                                                                                  № 17 / 30

м. Кремінна

Про оприлюднення публічної інформації

     З метою забезпечення ефективності та прозорості діяльності Кремінської районної ради, забезпечення інформаційних прав громадян, впровадження та використання сучасних інформаційних технологій, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

 

 

 

ВИРІШИЛА:


     1. Затвердити Порядок оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні Кремінської районної ради (додається).

     2. Організацію процесу оприлюднення та дотримання вимог даного Порядку покласти на виконавчий апарат районної ради.

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань законності, прав і обов’язків громадянина, свободи слова, регламенту, депутатської діяльності, етики та інформації.

 

 

 

 

 

ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ                                                                Ю. І. НАЗАРЕНКО

 

 

 

 


Затверджено
рішення районної ради
від «24» травня 2012 р. №17/30

 

 

ПОРЯДОК
оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації,
що знаходиться у володінні Кремінської районної ради

 

 

     1. Оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні Кремінської районної ради, здійснюється на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації», інших нормативно-правових актів з метою забезпечення ефективності та прозорості діяльності ради та її виконавчого апарату, забезпечення інформаційних прав громадян, а також забезпечення впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості.

     2. Оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні районної ради здійснюється шляхом:
         - розміщення і постійного оновлення публічної інформації, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та цього Порядку на веб - сайті;
         - забезпечення доступу до публічної інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

     3. Координація робіт із забезпечення діяльності веб-сайту, його інформаційне наповнення, технічна підтримка та супроводження здійснюється виконавчим апаратом районної ради.

     4. Інформаційне наповнення, захист інформації від несанкціонованої модифікації та технічне забезпечення функціонування веб-сайту виконавчим апаратом районної ради здійснюється самостійно.

     5. Положення про веб-сайт затверджується рішенням Кремінської районної ради і повинно містити інформацію про:
         адресу сайту;
         структуру,
         дизайн веб-сайту;
         порядок функціонування та наповнення веб-сайту;
        вимоги до відповідальних осіб, що забезпечують технічне забезпечення і супровід, а також змістовну підтримку веб-сайту;

     6. Осіб, відповідальних за технічне забезпечення і супровід, змістовне наповнення та літературне редагування інформації, що розміщується на веб – сайті визначає голова районної ради своїм розпорядженням.

     7. На веб-сайті Кремінської районної ради розміщується вся публічна інформація, обов’язковість оприлюднення якої передбачена законодавством, а саме:

        1) інформація інституційного характеру:
            найменування органу;
            основні завдання;
            функції органу та його структурних підрозділів;
            повноваження та напрями діяльності;
            нормативно-правові засади діяльності;
            фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);
            загальні правила роботи , графік прийому громадян;
            правила внутрішнього трудового розпорядку.

     2) інформація про структуру та контакти:
         організаційна структура районної ради, виконавчого апарату та порядок взаємодії з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування;
         прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівників структурних підрозділів;
         місцезнаходження апарату, перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Кремінської районної ради.

     3) інформація про регуляторну діяльність:
         нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії (окрім внутрішньоорганізаційних) видані Кремінською районною радою з питань, що належать до його компетенції;
     повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу, кінцевий термін приймання пропозицій, а також поштова і  електронна адреса, на яку вони можуть бути подані;
        плани проведення, порядок денний відкритих засідань Кремінської районної ради та місце їх проведення;
        іншу інформацію про регуляторну діяльність.

     4) інформація про адміністративні послуги:
       перелік та умови надання адміністративних послуг виконавчим апаратом районної ради і установами, які перебувають в її управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг;
         вартість відшкодування за копіювання та друк під час задоволення запиту на інформацію.

     5) інформація про взаємодію з громадськістю і громадянами:
         механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень районної ради;
         форми і зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян, правила їх заповнення;
         порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, їх дій чи бездіяльності;
        інформацію про порядок доступу до інформації та до спеціально відведених місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також реквізити спеціально уповноваженого підрозділу або особи, відповідальної за розгляд інформаційних запитів особи (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, телефон, адреса електронної пошти та ін.).

     6) інформація звітного характеру:
          щорічний звіт голови районної ради;
          звіти депутатів;
          звіти постійних комісій районної ради;
          звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів;
          звіти про розгляд запитів на інформацію;
          звіт про виконання бюджету;
          інші звіти, передбачені чинним законодавством;

     7) інша інформація, пов’язана з діяльністю районної ради:
         інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає орган виконавчої влади, бази персональних даних та їх мету;
         відомості про наявні вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
         іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

     8. Проекти рішень районної ради оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

     9. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

     10. Інформація, розміщена на сайті, має містити дату і час опублікування та/або дату і час внесення змін.

     11. Інформація, розміщена на веб-сайті, оновлюється не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження (ухвалення документу) після створення та/або зміни відомостей, зазначених у пункті 7 цього Порядку.

     12. На веб-сайті районної ради розміщується інформація про Кремінський район: сучасна територія та історія району, адміністративно-територіальний устрій, інформація про населені пункти регіону; загальний огляд економіки, опис природних ресурсів, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов у районі, розвиток туризму тощо; відомості про розвиток освіти і культури (перелік навчальних та виховних закладів, закладів культури і спорту), посилання на інші інтернет-ресурси регіону. На офіційному веб-сайті може розміщуватися інша інформація. Забороняється розміщення на офіційному веб-сайті реклами (за винятком соціальної) та політичної агітації (у т. ч. політичної реклами).

     13. Не допускається розміщення на веб-сайті інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством. Персональна відповідальність за дотримання цих вимог покладається на голову районної ради та заступника голови районної ради

     14. Інформація, яка розміщується на веб-сайті, підлягає літературному редагуванню.

     15. Інформація на веб-сайті подається українською або російською мовами.

 

 

 

ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ                                                                Ю. І. НАЗАРЕНКО


 

 

 

 
 

 

Пошук
УКРАЇНА ЦЕ ЄВРОПА
Друзі сайту


Адреса районної ради:
92900, м. Кремінна, вул.Банкова,  буд.1
e-mail:
rajrada.krem.lg.ua@ukr.net
Використання матеріалів дозволяється за умови
обов’язкового посилання на джерело
www.rajrada-krem-lg.ucoz.ua