Кремінська    районна    рада
Меню
На тебе чекають вдома

https://www.facebook.com

/dorogamira/

Форма входа

Статистика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


Головна » Статті » Рубіжанська ОДПІ інформує

ОДПІ інформує. Нововведення в оподаткуванні податком на додану вартість, які набрали чинності з 1 січня 2015 року

 В Рубіжанський ОДПІ  детально розповіли, що  Законами України від 25.12.2014 № 63-УІІІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу", від 28.12.2014 № 71-УІІІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", від 28.12.2014 № 72-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням" змінено окремі норми Кодексу, якими визначається порядок оподаткування податком на додану вартість.

Ставка податку.

Збережено ставку податку у розмірі 20 відсотків (пункт 10 підрозділу 2  Розділу XX Кодексу виключено).

Удосконалено податковий контроль за трансфертним ціноутворенням:

  • -встановлено, що поняття „звичайна ціна" не поширюється на операції, які визнаються контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу (підпункт 14.1.71.пункту 14.1. статті 14 Кодексу)
  •  визначено критерії для пов'язаних осіб - юридичних та/або фізичних осіб, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють (підпункт 14.1.159 статті 14 Кодексу );
  • дозволено звертатися до суду щодо визнання осіб пов'язаними на основі фактів і обставин, що одна особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями іншої юридичної особи та/або що та сама фізична або юридична особа здійснювала практичний контроль за бізнес-рішеннями кожної юридичної особи (підпункт 20.1.40 1 пункту 20.1. статті 20 Кодексу);
  • визначено для цілей нарахування ПДВ господарські операції, що впливають на об'єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами — резидентами, та інше (підпункт 39.2.1.3. пункту 39.2. статті 39 Кодексу).

Встановлено обов'язок платника податків з подання декларацій щодо кожного окремого податку, платником якого він є, лише за звітний період у якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню (пункт 49.2 статті 49 Кодексу).

Визначено подання всіма платниками податку податкової звітності з ПДВ в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб (пункт 49.4 статті 49 Кодексу).

Доповнено дані, на підставі яких проводиться камеральна перевірка зокрема, на підставі даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість (даних органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, даних Єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларації) (підпункт 75.1.1 пункту 75.1. статті 75 Кодекс).

Джерелом самостійної сплати грошових зобов'язань з ПДВ визначено суми коштів, що обліковуються в системі електронного адміністрування податку на додану вартість.

Порушення платниками ПДВ граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), встановлених статтею 201 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення штрафу (стаття 120 Кодексу, але не пізніше 180 днів з дати їх складання. Штрафи за порушення платниками податку термінів реєстрації податкових накладних в ЄРПН застосовуватимуться у таких розмірах:

20 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування, - у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів;

30 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування - у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів;

40 відсотків від суми ПДВ, зазначеної в податкових накладних/розрахунках коригування - у разі порушення терміну реєстрації на 61 і більше календарних днів.

50 відсотків штрафу від суми ПДВ, зазначеної в таких податковій накладній/розрахунку коригування - у разі відсутності з вини платника реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН протягом 180 календарних днів з дати їх складання (пункт 1201.2 статті 120 1Кодексу).

В період з 1 лютого 2015 року до 1 липня 2015 року при порушенні термінів реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, норми абзацу другого пункту 1201.1 статті 120 1 цього Кодексу не застосовуються (10% штрафу у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів) (пункт 35 підрозділу 2 розділу XX Кодексу).

Збільшено поріг для обов'язкової реєстрації суб'єктів господарювання в якості платника ПДВ до 1 000 000 грн. (пункт 181.1 статті 181 Кодексу).

Доповнено, що розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг (абзац другий пункту 192.1 статті 192 Кодексу).

Для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата складення платником податкової накладної за такими операціями, за умови реєстрації такої податкової накладної в ЄРПН (пункт 198.2 статті 198 Кодексу).

3 01.07.2015 змінюється порядок формування податкового кредиту - право на нарахування податкового кредиту виникатиме незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного періоду (з 01.07.2015 пункт 198.3 статті 198 Кодексу буде змінено, а пункт 198.4 цієї ж статті буде виключено).

З 01.07.2015 змінюється порядок нарахування податкового зобов'язання, яке визначається по товарах/послугах, необоротних активах:

придбаних для використання в неоподатковуваних операціях - на дату їх придбання;

придбаних для використання в оподатковуваних операціях, які починають використовуватися в неоподатковуваних операціях - на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (з 01.07.2015 пункт 198.5 статті 198 Кодексу буде змінено).

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням терміну реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкову накладну в ЄРПН, але не пізніше:

ніж через 180 календарних днів з дати складення податкової накладної;

для платників податку, що застосовують касовий метод, - ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку;

для банківських установ - ніж дата одержання ними права власності на заставне майно (пункт 198.6 статті 198 розділу VКодексу).

Прискорено, на місяць в часі, можливість платника отримання бюджетного відшкодування ПДВ (пункт 200.3 статті 200 Кодексу виключено).

Виключено пункт 200.6 статті 200 Кодексу, яким передбачалось декларування платниками податку бюджетного відшкодування ПДВ у зменшення податкових зобов'язань наступних звітних (податкових) періодів.

З 1 січня 2015 року скасована низка критеріїв на автоматичне бюджетне відшкодування, а саме щодо:

середньої заробітної плати;

наявності розбіжностей між податковим кредитом платника та податковими зобов'язаннями його контрагентів;

чисельності працівників, які перебувають у трудових відносинах з платником податку;

наявності основних фондів;

рівня податкового зобов'язання з податку на прибуток.

Та введено в дію нові критерії:

наявність необоротних активів, інвестицій в необоротні активи, фінансова гарантія банківської установи, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Виключено пункт 200.22. статті 200 Кодексу, відповідно до якого камеральна перевірка податкової звітності платників податку, які мають позитивну податкову історію, проводиться протягом п'яти календарних днів з дня подання податкової декларації.

Система електронного адміністрування ПДВ запроваджується поетапно:

з 1 лютого по 30 червня 2015 року - у тестовому режимі;

з 1 липня 2015 року - на постійній основі.

   Скасовано вимогу щодо видачі податкових накладних на „паперових носіях" — податкова накладна складається, у день виникнення податкових зобов'язань продавця, виключно в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та реєструється в ЄРПН (пункти 201.1, 201.4 статті 201 Кодексу).

Відповідно до пункту 201.111 статті 201 розділу V Кодексу, починаючи з 1 січня 2015 року, платник податку повинен вести реєстр документів, зазначених у підпунктах "а" - "в" пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу (транспортний квиток, касові чеки, бухгалтерська довідка, податкова накладна).

З 1 січня 2015 року з Кодексу виключено норму, яка надавала право платникам податку у разі відмови продавця товарів/послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в ЄРПН сформувати податковий кредит звітного періоду на підставі заяви зі скаргою на такого постачальника. 

Скасовано обов'язок платника — подання контролюючому органу копії  записів у реєстрах виданих та отриманих накладних (змінено редакцію пункту 201.15 статті 201 Кодексу).

Податкова накладна, складена отримувачем послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, підлягає обов'язковій реєстрації в ЄРПН (пункт 208.2 статті 208 Кодексу).

3 1 лютого 2015року реєстрації в ЄРПН підлягають всі податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (у тому числі які не надаються покупцю, виписані за операціями з постачання товарів/послуг, які звільнені від оподаткування) незалежно від розміру ПДВ в одній податковій накладній / розрахунку коригування.

Внесено зміни до переліку пільгових операцій в частині оподаткування податком на додану вартість:

продовжено звільнення від оподаткування податком на додану вартість:

до 1 січня 2018 року операцій з:

ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів за умови цільового використання таких товарів у виробництві космічної техніки;

постачання на митній території України результатів науково- дослідних і дослідницько-конструкторських робіт, які виконуються платниками податку за рахунок кредитних коштів, залучених під гарантії Кабінету Міністрів України на користь резидентів - суб'єктів космічної діяльності.

до 1 січня 2017 року операцій з:

постачання, у тому числі операцій з імпорту та експорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД (пункт 23 Підрозділу 2 Розділу XXКодексу).

до 31 грудня 2017 року включно призупинено дію пункту 197.21 статті 197 Кодексу (в частині звільнення від оподаткування операцій з постачання зернових культур та технічних культур).

Доповнено новим пунктом 152 Підрозділ 2 Розділу XX Кодексу. Передбачено звільнення операцій з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами - виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств - виробників.

Операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур, зазначених в абзаці першому цього пункту, звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

При  формуванні  податкового  кредиту  по  придбаних  та/або

виготовлених  необоротних активах, які одночасно використовуються  в

оподатковуваних  і  не  оподатковуваних  податком  на  додану  вартість

операціях, зазначених в абзацах першому та другому цього пункту, норми

статті 199 цього Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми

податку на додану вартість по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту.

А операції з постачання зернових культур товарної позиції 1006 (рис) та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 (гречка) згідно з УКТ ЗЕД оподатковуються за ставкою 20%.

. Підрозділ 2 розділу XX Кодексу доповнено новим:

пунктом 33:

передбачено обов'язок платника подання заяви у складі податкової декларації щодо вибору ймовірного погашення залишків сум від'ємного значення та/або бюджетного відшкодування ПДВ за звітні (податкові) періоди до 01.02.2015:

а)  або без проведення перевірок, збільшують розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, з одночасним збільшенням розміру суми податкового кредиту у податковій декларації за звітний (податковий) період, в якому було здійснено таке збільшення.

Суми такого від'ємного значення та/або бюджетного відшкодування можуть бути перевірені контролюючим органом у загальновстановленому порядку;

б)   або підлягають поверненню платнику у порядку, визначеному статтею 200 Кодексу у редакції, що діяла станом на 31 січня 2014 року.

пунктом 34:

Встановлено, що 1 липня 2015 року зареєстрованим платникам податку автоматично збільшується розмір суми податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН, на суму середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/4 квартали.

Така сума збільшення щокварталу підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, задекларованих платником до сплати до бюджету та погашених за останні 12 звітних (податкових) місяців/4 квартали, станом на дату такого перерахунку.

Суми помилково та/або надміру сплачених грошових зобов'язань з податку на додану вартість станом на 1 липня 2015 року автоматично збільшують суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЄРПН.          

На суму такого збільшення:

зменшується сума, задекларована до сплати до бюджету звітного періоду або збільшується сума від'ємного значення, задекларована в звітному  періоді;

помилково та/або надміру сплачені грошові зобов'язання з податку на додану вартість вважаються погашеними.

 1 липня 2015 року - про включення на підставі бухгалтерської довідки до податкового кредиту суми податку, сплачені ( нараховані)  у вартості товарів/послуг, необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року (виходячи з бази оподаткування визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу).

Заборонено контролюючим органам здійснювати документальні позапланові виїзні перевірки щодо достовірності сум бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, заявлених платниками у звітних періодах, що настають після 1 липня 2015 року.

Призупинено з 1 липня 2015 року проведення документальних позапланових виїзних перевірок відшкодування з бюджету ПДВ та/або  від’ємним значенням з ПДВ  ( призупинення підпункту 78.1.8 пункту 78.1 статті 78, абзацу четвертого пункту 82.4 статті 82, пункту 200.11, 200.14 статті 200 Кодексу).

 Розділ ХХ Кодексу  доповнено новим підрозділом 92 про  особливості уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість під час застосування податкового компромісу.

У 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб - підприємців з обсягом доходу до 20 млн. грн. за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу КМУ, за заявкою суб’єкта  господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України. Зазначене обмеження не поширюється:

з 1 січня 2015 року на перевірки суб’єктів господарювання, що ввозять на митну територію України та/або виробляють та/або реалізують підакцизні товари, на перевірки дотримання норм законодавства з питань наявності ліцензій, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, відшкодування податку на додану вартість.

 А також  Наказом Мінфіну від 23.01.2015 № 13 „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України" (зареєстровано у Мінюсті 30.01.2015 за № 102/26547) внесено зміни до:

форм податкової декларації з ПДВ, уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ, у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затверджених наказом Мінфіну від 23.09.2014 №966, (зареєстровано у Мінюсті 14.10.2014 за № 1267/26044), виклавши їх у новій редакції.

Нові форми податкової звітності з ПДВ вводяться в дію для звітності, поданої починаючи за лютий 2015 року/І квартал 2015 року та наступні звітні періоди.

порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 №1128 (зареєстровано у Мінюсті 17.11.2014 за № 1454/26231).

порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 22.09.2014 №957 (зареєстровано у Мінюсті 13.10.2014 за № 1235/26012 (у редакції наказу Мінфіну від 14.11.2014№ 1129).

форми податкової накладної, затвердженій наказом Мінфіну від 22.09.2014 №957 (зареєстровано у Мінюсті 13.10.2014 за № 1235/26012 (у редакції наказу Мінфіну від 14.11.2014 № 1129), у якій слова „і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних" виключено.

Наказ Міндоходів від 22.09.2014 №958 „Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення" (зареєстровано у Мінюсті 10.10.2014 за № 1228/26005) залишається чинним, платники податку можуть за власним бажанням обліковувати документи зазначені у підпунктах "а" - "в" пункту 201.11 статті 201 розділу V Кодексу (транспортний квиток, касові чеки, бухгалтерська довідка, податкова накладна), використовуючи форму Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

Категорія: Рубіжанська ОДПІ інформує | Додав: admin (07.04.2015)
Переглядів: 398 | Рейтинг: 0.0/0
Пошук
УКРАЇНА ЦЕ ЄВРОПА
Друзі сайту


Адреса районної ради:
92900, м. Кремінна, вул.Банкова,  буд.1
e-mail:
rajrada.krem.lg.ua@ukr.net
Використання матеріалів дозволяється за умови
обов’язкового посилання на джерело
www.rajrada-krem-lg.ucoz.ua